حافظانه
آنــان كــه خــاك را بـه نــظــر كـیـمـیـا كننـد
آن تُرک پری چهره که دوش از بر ما رفت
آن پیک نامور که رسید از دیاردوست
آن سیه چُرده که شیرینی عالم با اوست
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
آن غالیه خط گرسوی مانامه نوشتی
آن كیـست كـز روی کـرم بـا مـا وفـاداری کــنــد
آن کـه پـامـال جـفـا کــرد چو خـاک راهـم
آن که از سُنبل او غالیه تابی دارد
آن که رُخسار تو را رنگِ گل و نسرین داد
آن کس که بدست جام دارد
آن یار کز او خانه‌ی ما جای پـری بـود
ابــر آذاری بــر آمــد ، باد نـــوروزی وزیـــد
اَتَتْ رَوائحُ رَندَ الحِمی و زاَد غَرامی
احمد الله عَلی مَعدِلة السّلطان ِ
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
از دیده خون دل هـمه بر روی مـا رود
از سـر کـوی تـو هـر کو بـه مـلالـت برود
ازمن جدامشوکه تواَم نور دیده‌ای
افسرسلطان گل پیداشد ازطَرف چمن
اگـر آن طایـر قــدسـی زدرم بـاز آید
اگر آن تُرک شیرازی به دست آرد دل ما را
اگر به مذهب ِ تو خونِ عاشق است مُباح
اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است
اگـر شـراب خوری جرعـه‌ای فـشـان بـر خاک
اگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد
اگـر بـه کـوی تـو بـاشـد مـرا مـجـال وصـول
اگر بـه بـاده‌ ی مُـشگیـن دلم کشـد ، شـایـــد
اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد
اگر چه عرضِ هنر پیش یار بی‌ادبیست
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
الاای طوطی گویـای اسـرار
اَلمِنّة لله که در میکده باز است
ای آفتاب آینه دار جمال تو
ای بی‌خبربکوش که صاحب خبرشوی
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند
ای پیک راستان خبر یار ما بگو
ای خُرّم از فــروغ رخـت لالـــه‌زار عـمـر
ای خون‌بهای نافه‌ی چین خاک راه تو
ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
ای دل آن دَم که خراب از می گلگون باشی
ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی
ای دل ریـش مرا بـا لب تـو حـقّ نـمـک
ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی
ای دل مباش یک دَم خالی ز عشق و مستی
ای رُخت چون خـُلد و لعلت سلسبیـل
ای روی ماه مَنظر تو نوبهار حُسن
ای سـرو نـاز حُـسـن کــه خـوش می‌روی بـه نـاز
تعداد کل صفحات: 10 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات