حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

ای صـبـا نـَـکـهَـتـی از کـوی فـلانـی بـه مــــن آر

چهارشنبه 1 فروردین 1397


ای صبانَکهَتی ازکوی فلانی به من آر

زار وبیمار غمم راحت جانی به من آر


صبا باد ملایم صبحگاهیست که درادبیات کهن ازاین باد بعنوان پیک و پیام رسان ورابط بین عاشق و معشوق یادشده است.

نـَکهت:بووشمیم روح پرور، عطر نفس یار 

ای باد صبا ازکوی فلانی(معشوق) شمیم جانپرور و عطرنفس یار را برای من که به بیماری (هجران) دچارشده ودرعذاب وشکنجه یِ روحی بسر می برم بیاور وجانم را ازاین درد ورنج راحتی بخش...


 قـلـب بـی حـاصـل مـا را بـزن اکسیـر مُراد

یعنی ازخاک دردوسـت نشـانـی بـه مـن آر

از واژه ی قلب دومعناگرفته می شودچون ایهام دارد : 1- دل   2- سکّه تقلبی

بی‌حاصل : ناکامی

    اکسیر : جوهری که در قدیم به دنبال کشف آن بودند تا بتوانند فلزات کم ارزش را به فلزات گرانبها ، تبدیل کنند ،امروزه نیز تلاش می کنند تاجوهری کشف کنندکه مانع ازپیری آدمی گردد. اکسیر مراد درنظرگاه حافظ همان چیزیست که ازبادصبا درخواست می کند. ای بادصبا با آن اکسیر (عطرنفس یار وخاک آستانه ی سرمنزل دوست) قلب ناکام وسکه ی تقلبی مارا مبدل به کامروایی وسکه ی باارزش کن. درمصرع دوم بیت ،شاعر پرده ی ایهام راکنار زده ومنظورخودراآشکارا بیان فرموده است.ازاکسیر مراد معنای عشق نیز متبادرمی گردد.


در کـمـیـن‌گـاه نـظـر بـا دل خویـشـم جنگ است

ز ابــرو غــمـزه‌ی او تــیــر و کـمـانـی بـه مـــن آر

بازخطاب به باد وصباست شاعرمی گوید: دل درحدیقه ی چشم من به کمین نشسته ودست ازنظربازی برنمی دارد ومراپیوسته دچارمشکل وبیماری ودرد می سازد به همین سبب میان من ودل جنگ وستیز به راه افتاده است، کمین‌گاه نظر،همان تماشاگه وحدقه و گودی چشم است که به زیبایی به سنگر و کمین‌گاه تشبیه شده است.


ای بادصبا ازابروان کرشمه ریز یار تیر(مژه)وکمانی برای من بیاور تابااین سلاح به جنگ دلِ نظرباز بروم. تیروکمان نیز همان حرکات دلبرانه وغمزه وعشوه ی یار است. حافظ دراینجا بارندی وزیرکیِ خاصی، به ظاهرقصددارد به جنگ دل برود لیکن روشن است که درحقیقت سودای دیگری دارد ومی خواهد با تیروکمان که همان غمزه وحرکات دلبرانه هست عشقبازی کند. 

اینجاست که بُعدی ازابعادپیچیده ی شخصیت حافظ وتفاوت فاحش اوباسایرشاعران آشکارمی گردد.شاعران اغلب با خنجری که نیشش زفولاد است به جنگ دل می روند. اما حضرت حافظ برعکس آنها حتی ابروان محبوب خویش را نیزتیرو کمان نمی پندارد بلکه ابروی او راغمزه وکرشمه ریز می بیند وازبادصبا درخواست می نمایدکه ازآن عشوه ها وغمزه ها وحرکات مژه وابرو وچشم، تیروکمانی برایش بیاورد.

در غـریـبـی و فـراق و غــم دل پــیــر شـــــــــدم

ســاغر مـی ز کـف تــازه جــوانـی بـه مـــــــن آر

ایهام واشاره وکنایه واستعاره همواره وپیوسته درتمام اشعارحافظ مشهود وجاریست.هرواژه وعبارتی درشعر او دارای دو ویاحتی چندین معنی می باشدکه خواننده می بایست باظرافت،نکته بینی، مهارت ودانش خود معانی پنهان آنهاراکشف کرده وازفیض این معانی بهره مندگردد.

 

"غم دل" ایهام دارد : 1- غم و اندوه هجران وفراق یار که بر دل شاعرنشسته است  2- شاعراز دست دل ناراحت است، دل نظربازی کرده و برای او دردسر ایجاد می کند .شاعر دراین غم واندوه پیرشده وجوانی اش را ازدست داده وناکام مانده است. مصرع بعدی نیز ایهام دارد دربرداشت اول "تازه جوان" خود معشوق نیست:


 1- ای صبا ؛ از دست نوجوان زیبا رویی به من شراب 
برسان تا با سر مست شدن بتوانم این دردوغم را فراموش کنم و دو باره احساس جوانی کنم. در اینجا منظور جوان زیبایی است که در میکده ی زرتشتیان شراب می‌آورد (مغبچه)


2-ای صبا "ساغرمی" که همان :عطر نفس یار- خاک در دوست  -اکسیر مراد وراحت جان  ) می باشد را از دست معشوق من که تازه جوانی خوش ونوخواسته است بگیر وبرای من بیاور .

درتأییدمعنای دوم جایی دیگر می فرماید:

عاشق تازه جوانی خوش ونوخواسته اممنکران را هم ازیـن می دو سه ساغر بـچـشـان

و گــر ایـشـان نـسـتـانـنـد روانـی بـه مـــــــن آر


حافظ درزمان خویش موردسرزنش وملامت زاهدان ودینداران متعصب وخشک مذهب بود تا آنجاکه مورد تکفیر قرارگرفت وحکم ارتداد وکفر نیزبرای ایشان صادر گردید وبنا به روایتی به سبب همین اتهام نیز به شهادت رسید . چرا که حافظ معتقد به عشقبازی باخدابوده وزاهدان این ایده راکفرورزی قلمدادمی نمودند.

منکران همان کسانی هستندکه عشقبازی حافظ را نهی وانکارمی کردند  

روانی  یعنی به تندی ،با چالاکی ،

خطاب به صبا : از این شرابی که (بشرح بیت پیشین) می آوری ،دو سه ساغر هم به انکار کنندگان عشق بـده 

تاآنهانیز سر مست شوند و ازموهبت عشق بهره مندگردند ،وچنانچه از پذیرفتن ونوشیدن آن پرهیز کردند بدون درنگ وبدون فوت وقت آن دو سه ساغر را هم برای خودم بیاور.

اینکه : "آن دو سه ساغر را هم برای خودم بیاور" یک نوع 

تأکید برعقیده ی خویش است که هنوزبرسر همان عقیده ام هستم.ســـاقـیـا ؛ عـشـرت امــــــروز بـه فــــردا مـفـکـن

یــا ز دیـــوان قـضــا خــطِّ امــــــــانی به مــــــن آر


بادصبا چون حامل نکهت یار وخاک دردوست است می تواندهمان ساقی باشد.ای صبا یا ای ساقی تأخیر شایسته نیست، وکاری مکن که عشرت امروز به فردا بیافتد.درنگ وتردیدمکن واسباب عیش وعشقبازی وعشرت رافراهم نما.واگرتأخیر روا می داری ضمانت نامه ای می توانی ارایه دهی که ما تاچه زمانی زنده هستیم.


دلم از دست بـشـد دوش ، چو حـافــظ می‌گفت

کـای صـبـا ؛ نـَکـهَـتی از کــــوی فلانی بـه مــن آر

 دیشب هنگامی که حافظ این بیت:

 " ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر"  را می سرود ازمضامین زیبا ومعانی ومفاهیم بکر آن من هم به موازات سروده شدن این غزل ،اختیار ازکف داده وعاشق  می شدم .


Tracy
دوشنبه 1 مرداد 1397 12:23 ب.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way
of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.

Maybe you could space it out better?
پاسخ رضا ساقی : دوست ممنون ازاظهارنظرهای شما. مطالب این وبلاگ شرح دشواریهای اشعار شاعرپرآوازه ی ایران "حافظ شیرازی" هست. امیدوارم باآشناشدن باافکار واندیشه های او لذت ببرید.
darwin
سه شنبه 12 تیر 1397 01:07 ب.ظ
Ƭhis design is spectacular! Υou certaіnly know h᧐ᴡ to keep
a readerr entertained. Βetween your wit and үour videos, I waѕ almost moved to start mү ߋwn blog (well, almoѕt...HaHa!) Great job.
Ӏ really enjoywd ᴡһat you had tto sɑy, andd
mⲟre than thаt, hoow you pгesented іt. Ꭲoo cool!
Standford
یکشنبه 10 تیر 1397 02:47 ب.ظ
ϲertainly liқe your web-site ƅut yоu need to takе a look at tһе spelling on quіte a few of
yojr posts. Ⅿаny of tһem are rif witһ spelling probⅼems
and I to find it vеry bothersome tо nform thе reality tһen again I wil deinitely
ϲome again again.
Stone Janah
جمعه 1 تیر 1397 03:07 ب.ظ
I lіke ԝhɑt yօu guys are usualⅼy up tοo.
This sort oof clever ᴡork and coverage! Κeep up tһe excellent
works guys І'vе included you guys to blogroll.
پاسخ رضا ساقی : خوشحالم که رضایت خاطرشما فراهم شده است.
depforce
شنبه 1 اردیبهشت 1397 12:19 ق.ظ
Great log here! Also yourr websitee loads upp very fast!
What web host arre yoou using? Can I gget youur affiiate linhk to yur
host? I wiah myy wweb siye loaded upp as fast ass yours
lol
پاسخ رضا ساقی : تشکر
roman health reviews
جمعه 24 فروردین 1397 03:51 ق.ظ
Hmm it seems lіke your website ate mʏ fіrst cоmment (it waѕ super long)
so I guess І'll just sum іt up what I wrote ɑnd sаy, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but І'm still new to eѵerything.
Ⅾo you havе any tips ɑnd hints for rookie blog writers?
I'Ԁ dеfinitely appreⅽiate it.
viagra super active review
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:36 ب.ظ
Goοd post. I learn something new аnd challenging on blogs I stumbleupon eѵery day.
It will aⅼways be exciting t᧐ reaⅾ content fгom other writers and practice ɑ
little something fr᧐m their web sites.
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:11 ق.ظ

Tips certainly considered..
cialis usa cost we choice cialis uk get cheap cialis only here cialis pills cialis daily cialis uk cialis savings card cialis taglich cialis patent expiration cialis for daily use
پاسخ رضا ساقی : ممنون دوست عزیز
online pharmacy promo code
جمعه 10 فروردین 1397 01:04 ب.ظ
Ꮋave yoս eνer ϲonsidered creating an е-book οr guest authoring on other blogs?
I hаνe a blog based on the same topics уou
discuss аnd would love tо have you share ѕome stories/infߋrmation. I ҝnow my readers
woulⅾ ᴠalue your wоrk. Іf you're eᴠen remotely interеsted, feel free
to sеnd me an e mail.
Lumigan otc
پنجشنبه 9 فروردین 1397 12:42 ب.ظ
Write more, thats all I hace to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
your point. Yoou obviously know what youre talking about, why waste your intelligence
on just posting videos to your weblog when you could be
giving us something informative to read?
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 01:06 ق.ظ
Tһanks for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look complicated t᧐ more аdded agreeable fгom you!
By the way, hоw culd we communicate?
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 11:13 ق.ظ

Kudos. An abundance of postings!

cialis online holland dose size of cialis generic cialis with dapoxetine prices for cialis 50mg cialis diario compra safe site to buy cialis online dose size of cialis cialis pills boards cialis tablets for sale canada discount drugs cialis
پاسخ رضا ساقی : ممنون دوست عزیز
Clay
جمعه 17 آذر 1396 07:15 ق.ظ
Having read this I thought it was very enlightening.
I appreciate you taking the time and energy to put this information together.
I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.

But so what, it was still worth it!
پاسخ رضا ساقی : ممنون دوست عزیز . خوشحالم رضایت خاطرشما فراهم شده است.
Horace
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:43 ق.ظ
Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.

It was truly informative. Your site is very useful.
Many thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
خرید فروشگاه ساز فروشگاه ساز [ اضافه کردن این سایت به علاقه مندیها ] در این وب
در كل اینترنت


تنظیم فونت.

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.

دانلود رایگان آهنگ http://link24.rozblog.com هاست لینوکس