تبلیغات
حافـــــــــــظانه - ببین هلالِ محرّم بخواه ساغر راح
حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

ببین هلالِ محرّم بخواه ساغر راح

شنبه 2 دی 1396


ببین هلالِ محرّم بخواه ساغر راح
که ماه اَمن واَمانست وسال صلح وصلاح
این غزل راحافظ خطاب به شجاع سروده است. ظاهراً شاه شجاع برای ادب کردن شاه محمود لشکری عازم اصفهان کرده وبدون جنگ و خونریزی به هدف و خواسته ی خودنایل شده بوده که حافظ اینچنین امیدوارانه اورابه باده نوشی دعوت می کند.
 درصفحه 276 تاریخ عصر حافظ نوشته ی جناب دکتر قاسم غنی می خوانیم:" ....و نیز به ظنّ قوی غزل زیر که در غالبِ نسخ حافظ دیده می شود بعد از فتح اصفهان و بازگشت به شیراز سروده شده باشد...."
هلال: ماه نو،شب اوّل ماه
محرّم: پیش از اسلام در میان ماه های قمری چهار ماه (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) حرام بوده که در آن بر طبق سنّت حتی در جاهلیّت جنگ و خون ریزی حرام و پیکار در آن زشت شمرده می شد و هر قبیله ای هم که با هم جنگ داشتند، مانند: اوس و خزرج که ۱۲۰ سال با هم نزاع و پیکار می کردند، در این چهار ماه متارکه می کردند. پس ازظهور اسلام نیزهمچنان تابه امروز ماه های حرام مورد احترام باقی مانده است. به همین سبب به ماه اَمن وصلح وصلاح معروف شده است. 
راح: باده، شادمانی
معنی بیت: (ای شاه شجاع، به شکرانه ی اینکه بلای یک جنگ ویرانگر مرتفع ودراین ماه محرم ماه بین تو شاه محمود صلح وسازش شد) هلال ماه محرّم راببین وساغرشراب طلب کن وشادمان باش که این ماه برای ما ماه اَمن وآرامش وسال صلح وصفا گشته است......


 نزاع برسردنیای دون گدا نکند
به پادشه بِنَه ای نوردیده کوی فلاح
نزاع:  جنگ ودعوا
دون : پَست وبی ارزش
گدا: درویش،شاه شجاع خودشاعربوده و خصلتهای درویشانه داشته که اورا درویش خطاب می کند.
پادشه: خداوند
بنه: واگذارکن
ای نوردیده: ای عزیز(منظورشاه شجاع)
فلاح: نجات ورستگاری 
معنی بیت: برسردنیای پست وبی ارزش جنگ وجدل ارزش ندارد به ویژه آنکه توروحیّه وخصلتِ  درویشانه داری ونباید برسرمال ومنال دنیوی بجنگی. اموراتت رابه خداوند واگذارکه اومنشا وسرچشمه ی رستگاریست.


عزیزدار زمان وصال را کان دَم
مقابلِ شبِ قدراست وروزاستفتاح
عزیزدار: محترم داشته باش،قدربدان
زمان وصال: اشاره به بازگشت مجدّدِ شاه شجاع به شیراز است. پیش ازاین شاه شجاع حدودِ سه سال (دراثرخیانت برادرخودمحمودشاه) ناگزیربه خروج ازشیرازشده بودکه حافظ ازاین بازگشتِ پیروزمندانه به عنوان روزوصال یادکرده است. به سببِ اینکه این اتّفاق قبل ازاین ماجرای لشکرکشی به اصفهان  رخ داده بوده  "کان دم" بکاربرده ،شاه شجاع ظاهراً پس ازبازگشت مجدّد قصدانتقام ازشاه محمود برادر خائن خودرا داشته وحافظ دراین غزل اورا تشویق به آرامش وپرهیزازجنگ و خونریزی کرده است. 
مقابل شب قدر: به ارزش شب قدراست
استفتاح: فتح وظفر طلبیدن،پیروزی جُستن
معنی بیت: این عزّتی که داری وبه لطفِ خداوند دوباره برسرحکومت بازگشته ای راعزیزوگرامی دارکه لحظه ی ورود مجدّدتو به شیرازوارزش این لحظه ی وصال ، برابربا شب قدراست و یک روزبزرگ فتح وفیروزی. پس آن راگرامی دار.


بیارباده که روزش به خیرخواهدبود
هرآنکه جام صبوحی نهد چراغ صباح
صبوحی: باده نوشیدن به هنگام صبح را صبوحی گویند و صبوحی یعنی جام منسوب به صبوح.
چراغ صباح: چراغ صبح که همان آفتاب صبح است.
معنی بیت: ای شاه شجاع، جنگ رافراموش کن وباده بیاور که هرکسی که شراب راچراغ راه صبح کند(هرکه باروشن شدن چراغ سحرگاهی(دمیدن آفتاب) جام شراب صبحگاهی بنوشد آن روزش به خیر ونیکی سپری خواهدشد.
بنوش جام صبوحی به ناله ی دف ونی
ببوس غبغبِ ساقی به نغمه ی نی وعود


کدام طاعتِ شایسته آیدازمن مست
که بانگِ شام ندانم زفالق الاصباح
بانگِ شام: اذان مغرب
فالق: شكافنده ی صبح
فالق‌الاصباح: روشنایی كه اوّل صبح صادق پیدا می‌شود، شكافنده ی صبح
معنی بیت: ازمنِ همیشه مست، انتظارعبادت شایسته نداشته باش ای شاه شجاع، ازمن که ازمستی نمی دانم اذان مغرب کی گفته می شود وآفتاب کی می دمد! من اوقات شرعی نمی دانم من همیشه مست هستم.
وَرای طاعتِ بیگانگان زمامطلب
که شیخ مذهبِ ما عاقلی گنه دانست


دلا توغافلی ازکارخویش ومی ترسم
که کس درت نگشاید چوگم کنی مفتاح
مفتاح: كلید.
حافظ حرمت شاه نگاهداشته وغیرمستقیم اوراپندواندرزمی دهد به دل خویش می گوید تاشاه دراندیشه فرورود.
معنی بیت: ای دل توغفلت می کنی ومن ازاین بیم دارم که اگرازراه درست منحرف شوی وکلید راگم کنی دربدر وآواره گردی وکسی به رویت درنگشاید.
به غفلت عمرشدحافظ بیابامابه میخانه
که شنگولان سرمست اَت بیاموزندکاری خوش


به بوی وصل چوحافظ شبی به روز آور
که بشکفد گل بخت اَت زجانبِ فتّاح
به بوی: در آرزوی، به امید.
فتّاح: فتح کننده ، یکی ازنامهای خداوند
معنی بیت: (ای شاه شجاع خودرابه جای حافظ درنظربگیر) درآرزوی روزوصال  شبی را عاشقانه سحرکن تاشاهدِ شکوفندگی ِگل اقبال وفتح وفیروزی به دستِ گشاینده ی قفل ها خداوندِ فتاح باشی.
شبی به کلبه ی احزان عاشقان آیی
دمی انیس دل سوگوارمن باشی


زمان شاه شجاع است ودورحکمت وشرع
به راحت دل وجان کوش درصباح ورواح
حکمت: دانش وفلسفه
شرع: شریعت
صباح: سحرگاهان
رواح: شبانگاهان، سرشب
شاه شجاع دردوره ی جدید که مجدّداً به شیراز تسلّط پیدا کرد قصد اصلاحات نموده واراده بر این استوارنموده بود که بیشترازگذشته، نسبت به انجام دستورات شریعت همّت گمارد. اشاره به این مطلب است.حافظ رندانه به شاه شجاع تلقین می کند که درزمان توشریعت حاکمیّت دارد نیازی نیست بیش ازاین سختگیری کنی ویابه ممنوعیّتِ شراب  و به بسته شدن میکده ها بیاندیشی!
معنی بیت: دوره ی حکومت شاه شجاع است ودوره ی شکوفایی ِ علم ودانش وحاکمیّت شریعت، پس ای دل ، امنیّت کامل برقراراست وهرکس می تواند باآزادی وآسودگی خاطرشب وروزتلاش وکوشش کند. 
سحرزعاطف غیبم رسید مژده بگوش
که دورشاه شجاع است می دلیربنوش


http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:19 ب.ظ

Good content, With thanks.
cialis from canada cialis side effects dangers cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg funziona price cialis best cialis online cialis 20 mg cost cialis 5 mg scheda tecnica cialis side effects ou trouver cialis sur le net
viagra generic
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:16 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
where can i buy viagra without rx sildenafil buy tadalafil online buy viagra where buy viagra 50mg rx sildenafil viagra prescription buy viagra online overnight delivery how to buy real viagra online viagra uk buy
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:23 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis online napol only best offers cialis use cialis per paypa cialis 5 mg effetti collateral we choice free trial of cialis buy cialis online nz wow look it cialis mexico cialis 5 mg effetti collateral cialis generico lilly cialis online
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:51 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis 100 mg 30 tablet only best offers 100mg cialis generic cialis at walmart cialis professional from usa cialis coupons cialis authentique suisse cialis online deutschland compare prices cialis uk cialis prices weblink price cialis
viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:57 ق.ظ

You actually mentioned that exceptionally well!
buy viagra online with a prescription sildenafil viagra how to get viagra from doctor buy viagra cvs buy viagra cheapest price viagr viagra for cheap prices buy viagra onlines buy real viagra online uk buy viagra online at
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:20 ب.ظ

You mentioned it adequately.
cialis diario compra usa cialis online brand cialis nl brand cialis generic female cialis no prescription cialis 10mg prix pharmaci where do you buy cialis cialis alternative cialis pills boards cialis for sale south africa
Buy generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:35 ق.ظ

Valuable info. Appreciate it.
buy real viagra online uk buy viagra online discount sildenafil generic is it legal to buy viagra online get a prescription for viagra online where to order viagra online cheap online viagra uk viagra pills best buy viagra sildenafil uk buy
Buy cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 11:17 ب.ظ

You mentioned this exceptionally well!
cialis price in bangalore buying brand cialis online cialis in sconto we like it cialis price cialis sale online cialis tablets australia how do cialis pills work how to buy cialis online usa when can i take another cialis achat cialis en europe
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 09:15 ب.ظ

Amazing forum posts. Many thanks!
calis cialis cost cialis farmacias guadalajara discount cialis generico cialis mexico try it no rx cialis costo in farmacia cialis buy original cialis canada discount drugs cialis generic low dose cialis
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:49 ق.ظ

Excellent data. Regards.
generic cialis tadalafil buy name brand cialis on line try it no rx cialis buy cialis uk no prescription prix de cialis dose size of cialis click here take cialis buy cialis online cheapest buying cialis overnight enter site very cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها