تبلیغات
حافـــــــــــظانه - اگر به مذهب ِ تو خونِ عاشق است مُباح
حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

اگر به مذهب ِ تو خونِ عاشق است مُباح

دوشنبه 10 اردیبهشت 1397اگر به مذهب ِ تو خونِ عاشق است مُباح
صَلاح ماهمه آنست کان تو راست صَلاح
مذهب: روش،راه ورسم
مُباح: روا، جایز،حلال داشته شده
صلاح: مصلحت، شایسته
خطاب به معشوقی زمینیست. احتمالاً شاه شجاع که تحتِ فشارتندرویان ودلواپسانِ آن روزگاران، فرمان تبعید حافظ به یزد را صادرکرد. 
چنانکه پیشترنیزگفته شده، رابطه ی حافظ با شاه شجاع بسیارفراترازرابطه ی شاه وشاعر بوده، زیرا به استنادِ غزلیّاتی که به دست مارسیده است حافظ نسبت به شاه شجاع ِ خوش سیمای سروقامت، یک احساس عاطفی عمیقی داشته وهرگز به رغم اتّفاقاتِ زیادی که بین این دورُخ دادهرگزفروکش نکرد وتا آخرشعله ورباقی ماند. حافظ دراینجا به کنایه به معشوق می رساند که امضای فرمان تبعید یعنی امضای ریخته شدن خون من! اگرراه ورسم توچنین است من تابع فرمان توهستم.......

معنی بیت: ای محبوب، اگردرمسلک ومَرام توریخته شدن ِخون ما حلال است وتو قصدِ گرفتنِ جان مارا کرده ای، تردیدبه دل راه مده وخاطرمبارک رامشوّش مکن صلاح ومصحلتِ مانیزدرهمین است که تودراندیشه ی آنی، آنچه که دردل داری همان را اجراکن که مصلحت ماهم برآورده شود.
توصاحبِ اصلی ِ دل وجان ومال ومنالِ ماهستی، تصمیم گیرنده تویی که معشوق هستی، عاشقان رابرسرخودهیچ حکم نیست. 
درمَرام ومَسلکِ عاشقی این چنین است، عاشق پیرومذهبِ معشوق است معشوق هرچه حُکم کند اطاعت می کند.
عاشقان را برسرخودحُکم نیست
آنچه فرمانِ تو باشد آن کنند.


سوادِ زلفِ  سیاهِ تو جاعل الظُّلمات
بَیاض ِ روی چو ماه تو فالق الاَصباح
سواد: شبح وسیاهی ِ شهرکه ازدوردیده می شود
جاعل: خَلق کننده
جاعل الظلمات: آفریننده ی ظلمت وگمراهی
بیاض: سپیدی
فالق: شکافنده
اصباح: درآمدن بامداد
فالق الاصباح: شکافنده ی صبح
معنی بیت: شبحی که اززلفِ سیاهِ تودرچشم عاشقانت نمایان می شود کُفر وگمراهی عاشقان رارقم می زند. سیاهی ِ زلف توآفریننده ی تاریکی وگمراهیست وسپیدی رویِ ماهِ توشکافنده ی بامدادان است. 
دراینجاحافظ باهنرنمایی ازتضادِ بین تاریکی وگمراهی وروشنایی، حقیقتِ ماهِ رویِ معشوق رانمایان کرده است. 
سیاهی زلف درادبیّاتِ ما نمادِ کفر وگمراهیست. لیکن چون نیک بنگریم حقیقت نیز دردرونِ همین کُفرنُهفته است.(حقیقت همان چهره ی روشنِ چون ماه ِ معشوق است که درزیرحجابِ زلف نهان است)
گفتم که بوی ِزلفت گمراهِ عالمم کرد
گفتا اگرببینی هم اوت رهبرآید.


ز چینِ زلفِ کمندت کسی نیافت خلاص
از آن کمانچه ی ابرو و تیر چشم نَجاح
نَجاح: رستگاری ونجات
معنی بیت: ازچین وشکنِ وخم اندرخم ِ زلفِ کمندسای توکسی نمی تواندخلاصی یابد وهمچنین کسی نمی تواند ازتیرمژگان وکمان ِ ابروی تو نجات یابد. هرکس گرفتاراین کمند شده ودرمعرض این تیرقرارگرفته باشد تاابدخلاص نخواهدشد.
ضمن آنکه "چین" علاوه براینکه رساننده ی معنیِ شکن هست راه ِ دور ودرازسفربه کشورچین که درآن روزگاران شهرتی داشته رانیزدرذهن تداعی می کند ودرازی کمندِزلف رافزونی می بخشد تاکسی نتواند ازآن نجات پیداکند.
تادل هرزه گردِ من رفت به چین ِ زلفِ او
زان سفر درازخود عزم وطن نمی کند. 


زدیده‌ام شده یک چشمه درکنارروان
که آشنا نکند در میان آن مَلّاح
آشنا: شنا،آب بازی
ملّاح: ناخدا وکشتی بان
معنی بیت:
ازغم فراق ودوری توازبس که گریه می کنم  و اشگ می ریزم درکنارچشمانم چشمه ای روان شده که ازبیم ِ گرفتارشدن درمیانِ موج های توفنده ی آن،هیچ ناخدایی جراتِ نمی کند  در درون آن شناکند!
سیل است آب دیده وهرکس که بگذرد
گرخود دلش زسنگ بودهم زجا رود!


لبِ چو آبِ حیاتِ تو هست قوّتِ جان
وجودِ خاکی ما را ازاوست ذکررواح 
ذکررواح:ذکرشبانگاهان
آب حیات: آب زندگانی
معنی بیت:
لبِ سرخ وآبدار توکه مانندِ آبِ حیات گوارا و زندگی بخش است  قوّتِ ونیروی جانِ ماست. معنویّتِ وجودِ خاکی ِ ما ووردهای شبانگاهی ِ ما نیزفقط به منظوردستیابی به این لبِ همچون آب حیات توست .
به کجابرم شکایت به گویم این حکایت 
که لبت حیاتِ مابود و نداشتی دَوامی


بداد لَعل لبت بوسه‌ای به صد زاری
گرفت کام دلم ز او به صد هزار الحاح
الحاح: اصرار وپافشاری
معنی بیت:
سرانجام لبِ لعلگون وسرخ تو یک بوسه به صدگریه وزاری به ما داد ودلم پس ازهزاران باراصرار وپافشاری وتمنّا کام خودراگرفت.
چولَعل شَکّرینت بوسه بخشد
مَذاق جان من زوپُرشکرباد


دعای جانِ تو وردِ زبان مشتاقان
همیشه تا که بود متّصل مَسا و صباح
مَسا: شامگاهان
صباح: سحرگاهان
معنی بیت:
ای معشوق،دعابرای سلامتی وسعادتِ تووِرد زبانِ عاشقانت هست، همیشه،بی وقفه تا زمانی که شام وسحر به یکدیگرمی رسند (درتمام ساعاتِ شبانه روزی وتازمانی که چرخ فلک درحال چرخش خواهدبود)
ای گُل خوش نسیم من بلبل خویش رامسوز
کزسرصدق می کند شب همه شب دعای تو


صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ
زرند وعاشق و مجنون کسی نیافت صلاح
اگرگمان ما مبنی براینکه این غزل پیش ازعزیمت به یزد سروده شده درست بوده باشد، چنانکه می بینیم حافظ درمقطع غزل ، باشجاعت وبی باکی تمام، ازعقاید وباورهای خویش دفاع کرده وانتظار متشرّعین مبنی برتوبه ازکردارهای خودرا انتظاری بیهوده می شمارد. بیت پایانی درحقیقت خطاب به متشرّعین تندرو ودلواپس است لیکن حافظ بارندی خودرا خطاب قرارداده تا به گوش آنها برسد.
معنی بیت: اى حافظ از ما انتظارمصلحت اندیشی ، توبه ،تقوا و پرهیزگاری  نداشته باش!آخر از رند و عاشق و دیوانه که کسی خیر و صلاح نمى‌ جوید !چه توقّعی داری؟
چه نسبت است به رندی صلاح وتقوارا؟
سَماع وَعظ کجا نغمه ی رُباب کجا؟


http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:11 ب.ظ

Regards! Numerous information.

the best choice cialis woman cialis generika we like it cialis soft gel no prescription cialis cheap cialis generisches kanada calis cialis authentique suisse purchase once a day cialis the best site cialis tablets cialis prices in england
http://cialisvipsale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:07 ب.ظ

Kudos! Lots of posts!

cialis generico postepay cialis price in bangalore enter site 20 mg cialis cost cialis super kamagra comprar cialis navarr achat cialis en europe cialis dosage recommendations only now cialis 20 mg cialis 20 mg cost generic cialis
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:56 ق.ظ

Awesome facts. Kudos.
are there generic cialis cialis venta a domicilio buying brand cialis online cialis prezzo in linea basso buy cialis online nz buying brand cialis online acheter cialis meilleur pri deutschland cialis online cialis in sconto we recommend cialis best buy
rx from canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:41 ب.ظ

Really many of valuable knowledge!
cialis from canada pharmacy canada canadian medications pharmacy pharmacy canada canadian pharmaceuticals stocks canadian medications by mail drugs for sale usa drugstore online india canada rx pharmacy canada 24
low price viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:11 ق.ظ

Regards. I enjoy this!
buy viagra from canada where to buy viagra without a prescription buy viagra generic buy viagra online overnight delivery viagra pfizer buy online can you buy viagra without a prescription where to buy viagra without prescription viagra usa pharmacy buy viagra over the counter where can i buy viagra without prescription
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:25 ب.ظ

This is nicely expressed. !
buy cialis cheap 10 mg cialis per paypa 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generique 5 mg cialis prices in england cialis kamagra levitra buy brand cialis cheap 5 mg cialis coupon printable fast cialis online deutschland cialis online
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:15 ق.ظ

You explained this really well.
click now cialis from canada acheter du cialis a geneve acquisto online cialis cialis reviews cialis rezeptfrei dosagem ideal cialis cialis great britain generic cialis 20mg tablets free generic cialis cialis in sconto
viabiovit.com/buy-real-viagra-without-a-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:54 ق.ظ

Cheers! I like this.
viagra buy online usa online order viagra buy viagra professional how to purchase viagra online buy viagra next day delivery buy generic viagra paypal buy cheap viagra online without prescription buy viagra online from canada cheap online pharmacy uk buy sildenafil uk
Cialis generic
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:30 ب.ظ

You reported that well.
cialis 20 mg we choice cialis pfizer india enter site 20 mg cialis cost chinese cialis 50 mg precios cialis peru opinioni cialis generico cialis dosage amounts comprar cialis navarr generic cialis pro il cialis quanto costa
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:08 ق.ظ

Many thanks. Helpful information.
acheter cialis kamagra cialis kaufen wo sialis can i take cialis and ecstasy cialis name brand cheap cialis cost cialis pas cher paris buy cialis online cheapest best generic drugs cialis cialis free trial
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:15 ب.ظ

You've made the point!
cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci only best offers cialis use cialis online napol cialis official site when can i take another cialis look here cialis cheap canada india cialis 100mg cost generic cialis tadalafil achat cialis en europe
Generic for viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:22 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of content!

buy genuine viagra viagra generic levitra online pharmacy viagra price of viagra tablets can i buy viagra at walmart viagra nz buy best buy for viagra buy viagra online with paypal buy viagra online discount how can you buy viagra how to buy viagra uk
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 11:05 ب.ظ

Really lots of wonderful info.
buy cialis online cheapest achat cialis en suisse cialis para que sirve cialis purchasing generic cialis cialis 5mg cialis 30 day trial coupon il cialis quanto costa buy name brand cialis on line cialis purchasing
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 09:00 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of forum posts.

cialis tablets for sale cialis generika in deutschland kaufen cialis uk next day comprar cialis navarr only now cialis for sale in us generico cialis mexico weblink price cialis cialis uk next day online cialis cialis soft tabs for sale
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:33 ق.ظ

You said it very well..
where to buy cialis in ontario cialis qualitat click here cialis daily uk walgreens price for cialis cialis wir preise prix cialis once a da cialis 20 mg cost generic cialis soft gels click here to buy cialis wow cialis 20
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها